Σκοπος και στοχοι

Σκοπός

 1. Η επιστημονική μελέτη, η έγκυρη τυποποίηση και η εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και προαγωγή υγείας των παιδιών και των οικογενειών τους σε κοινοτικό επίπεδο.
 2. Η επιστημονική μελέτη, η έγκυρη τυποποίηση και η εκπαίδευση στην αναπτυξιακή παιδιατρική στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 3. Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς στην κοινότητα.

Στόχοι

 1. Η μελέτη και αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων υγείας στο πρωτοβάθμιο επίπεδο.
 2. Η μελέτη και τυποποίηση «εργαλείων» προληπτικής και αναπτυξιακής εξέτασης των παιδιών.
 3. Η μελέτη και τυποποίηση μεθόδων πρόληψης και προαγωγής της υγείας για διάφορα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.
 4. Η ανάπτυξη μεθόδων καταγραφής στοιχείων και περιγραφικής επιδημιολογίας κατάλληλων για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων υγείας.
 5. Η ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για:
 • την κάλυψη των αναγκών του παιδικού πληθυσμού της περιοχής
 • τη λειτουργία της ομάδας υγείας
 • τη διασύνδεση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
 • τη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
 • την εμπλοκή τοπικών παραγόντων και φορέων στις δραστηριότητες υγείας στο τοπικό επίπεδο και γενικότερα την κοινοτική ανάπτυξη και συμμετοχή.