Ανθρωπινο δυναμικο

Οι διαφορετικές ειδικότητες των επιστημόνων που αποτελούν την ομάδα υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολιστική αντιμετώπιση των βιολογικών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικοοικονομικών αναγκών του παιδιού και για την υποστήριξη της οικογένειας.

Η ομάδα υγείας του Κέντρου Υγείας του Παιδιού αποτελείται από:

  • παιδίατρους
  • αναπτυξιακή παιδίατρο
  • κοινωνική λειτουργό
  • ψυχολόγο
  • ανθρωπολόγο
  • επισκέπτρια υγείας
  • γραμματέα

 

Η επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας του Παιδιού και Δ/ντρια της Δ/νσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού είναι η αναπτυξιακή παιδίατρος Ιωάννα Αντωνιάδου-Κουμάτου.