Προαγωγή της υγείας στα σχολεία και στην κοινότητα

Βασικό κορμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αποτελεί η προαγωγή της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα.  
Η προαγωγή της υγείας αφορά την πρόληψη και τη βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών και των νέων. Η προαγωγή της υγείας συμπεριλαμβάνει τις δράσεις για την ανάπτυξη πολιτικής υγείας στα σχολεία και την κοινότητα με στόχο τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς την υγεία, προκειμένου το άτομο να φτάσει το βέλτιστο επίπεδο υγείας και ευεξίας. 
Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα είναι ολιστική και διεπιστημονική. 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΙΥΠ είναι ο εθνικός συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (Schools for Health in Europe Network Foundation) στην Ελλάδα.

Οι βασικοί άξονες της δράσης μας είναι:

  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία σε συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας.
  • Συμμετοχή στις δράσεις του ευρωπαϊκού δικτύου Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE- Schools for Health in Europe) και συνηγορία για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία.
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας.
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την υγεία των παιδιών.
  • Ομιλίες σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα υγείας.
  • Διάχυση της προαγωγής της υγείας μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών κοινωνικών μηνυμάτων.

 

SHE

Πατήστε στην εικόνα, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος

 

 

Προαγωγή Υγείας

Πατήστε στην εικόνα, για να δείτε - διαβάσετε το αρχείο, ή κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf από το παρακάτω link

Η Πυξίδα του Εαυτού μου - Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής για παιδιά (αρχείο pdf)

 

 

hepcom

 

Πατήστε στην εικόνα για να επισκεφτείτε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και υπερβαρίας