Αναπτυξιακή παιδιατρική

Ένας από τους δύο βασικούς κορμούς της Δ/νσης είναι η Αναπτυξιακή Παιδιατρική.

Πρόκειται για το τμήμα της παιδιατρικής που αφορά στη φυσιολογία και στην παθολογία της ανάπτυξης.  Οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι συχνές στην παιδική ηλικία με συχνότητα 17% (1 στα 6 παιδιά).  Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση τους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους επιτρέποντας την καλύτερη πρόγνωση και την καλυτέρευση του δυναμικού.  

Βασικοί στόχοι της Δ/νσης είναι η δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών και η ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής στην πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής:

  • Ενσωμάτωσε την αναπτυξιακή παρακολούθηση των παιδιών στην  πρωτοβάθμια παιδιατρική παρακολούθηση στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής από το 1992. 
  • Λειτουργεί δευτεροβάθμιο αναπτυξιακό ιατρείο στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής.
  • Έχει εκδώσει το εγχειρίδιο «Παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»  (2015).
  • Ενσωμάτωσε την αναπτυξιακή παρακολούθηση στο νέο βιβλιάριο υγείας του παιδιού σε συγκεκριμένες ηλικίες στη βρεφική, προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία.
  • Έχει συμπεριλάβει ερωτήσεις σχετικά με την ανάπτυξη, συμπεριφορά και μαθησιακή πορεία του παιδιού στο  Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ).
  • Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια αναπτυξιακής παιδιατρικής για παιδιάτρους και ειδικευόμενους  ιατρούς από το 1989.