Ινστιτούτο υγείας του παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα  στο πεδίο της υγείας του παιδιού. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και εποπτεύεται από αυτό. Η λειτουργία του διέπεται από το Π.Δ. 867 / 1979.

 • Έτος ίδρυσης:  1965
 • Ιδρυτής:   Σπύρος Δοξιάδης
 • Πόροι:
  • Η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
  • Για συγκεκριμένα προγράμματα το ΙΥΠ εξασφαλίζει πρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές.
 • Διοικούσα Επιτροπή:
  • Ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας.
  • Αποτελείται από 5 μέλη: τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με 5ετή θητεία, και δύο επιστήμονες-διευθυντές Διευθύνσεων ή Τομέων του ΙΥΠ, με 2ετή θητεία.
  • Έχει την ευθύνη της διοίκησης για λειτουργικά και επιστημονικά ζητήματα.
 • Επιστημονικό Συμβούλιο:
  • Aποτελείται από τους διευθυντές Διευθύνσεων και Τομέων του ΙΥΠ.
  • ‘Έχει την ευθύνη για την κρίση κάθε επιστημονικού προγράμματος του ΙΥΠ.
  • Γνωμοδοτεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή για θέματα που άπτονται του επιστημονικού έργου του ΙΥΠ.
 • Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής:
  • Είναι πενταμελής και ορίζεται από τη Δ.Ε. με τριετή θητεία.
  • Εκτιμά την ηθική και δεοντολογική πλευρά όλων των πρωτοκόλλων παροχής υπηρεσιών και έρευνας που εφαρμόζονται στο ΙΥΠ.

H δραστηριότητα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού περιλαμβάνει:

α)    Εξειδικευμένο κλινικο-εργαστηριακό έργο με έμφαση στην πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, αντιμετώπιση και γενετική συμβουλευτική νοσημάτων με σοβαρές συνέπειες: προληπτικός έλεγχος των νεογέννητων όλης της χώρας, κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα, άλλες γενετικές παθήσεις, διαταραχές μεταβολισμού των οστών, ενδοκρινικά νοσήματα.

β)  Εξειδικευμένο έργο κοινωνικής και αναπτυξιακής παιδιατρικής, ψυχικής υγείας, πρωτοβάθμιας φροντίδας, προαγωγής της υγείας και της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειας:  εκτίμηση και καταγραφή του επιπέδου υγείας των παιδιών στην Ελλάδα, μελέτη και υποστήριξη υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων στη  σωματική και ψυχική υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού, αγωγή και προαγωγή υγείας του παιδιού και της οικογένειας, μελέτη και πρόληψη της κακοποίησης-παραμέλησης του παιδιού, μελέτη οικογενειακών σχέσεων,  αναπτυξιακή παιδιατρική, σχολική υγεία και προαγωγή υγείας στα σχολεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και κοινοτική ανάπτυξη, παιδική προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ιστοσελίδα Ινστιτούτου: www.ich.gr