Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής

To Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής είναι ένας χώρος πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας, που, από τον Νοέμβριο του 1992, παρέχει υπηρεσίες υγείας στην κοινότητα της Καισαριανής και παράγει επιστημονικό έργο.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πιλότο της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με τον Δήμο Καισαριανής.