Προαγωγή της υγείας στα σχολεία και στην κοινότητα

Βασικό κορμό της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αποτελεί η προαγωγή της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα.  
Η προαγωγή της υγείας αφορά την πρόληψη και τη βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, του τρόπου ζωής και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών και των νέων. Η προαγωγή της υγείας συμπεριλαμβάνει τις δράσεις για την ανάπτυξη πολιτικής υγείας στα σχολεία και την κοινότητα με στόχο τη διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών ως προς την υγεία, προκειμένου το άτομο να φτάσει το βέλτιστο επίπεδο υγείας και ευεξίας. 
Η προσέγγιση της προαγωγής της υγείας στα σχολεία και την κοινότητα είναι ολιστική και διεπιστημονική. 
Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του ΙΥΠ είναι ο εθνικός συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολεία για την Υγεία στην Ευρώπη (Schools for Health in Europe Network Foundation) στην Ελλάδα.

Οι βασικοί άξονες της δράσης μας είναι:

  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής της υγείας στα σχολεία σε συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας.
  • Συμμετοχή στις δράσεις του ευρωπαϊκού δικτύου Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη (SHE- Schools for Health in Europe) και συνηγορία για την ανάπτυξη πολιτικής για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία.
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας.
  • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την υγεία των παιδιών.
  • Ομιλίες σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα υγείας.
  • Διάχυση της προαγωγής της υγείας μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών κοινωνικών μηνυμάτων.

 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη

 

Το SHE είναι ένα δίκτυο φορέων υγείας και παιδείας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα προαγωγής της υγείας στα σχολεία στην Ευρώπη. Σκοπός του SHE είναι η δημιουργία περισσότερων σχολείων που προάγουν την υγεία με ολιστική προσέγγιση. Αναγνωρίζουμε ότι η μάθηση και η υγεία συνδέονται και ότι η σχολική ζωή επηρεάζει την υγεία και την ευεξία των παιδιών –είτε θετικά, είτε αρνητικά. Υποστηρίζουμε τα σχολεία προκειμένου να ενσωματώσουν την προαγωγή της υγείας με ολιστικό τρόπο για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

 

SHE

Πατήστε στην εικόνα, για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του SHE

 

Σχολικό Εγχειρίδιο του Δικτύου SHE 2.0: Μεθοδολογικός Οδηγός για να γίνετε ένα σχολείο προαγωγής της υγείας

 

Σχολικό εγχειρίδιο του δικτύου she 2.0

Πατήστε στην εικόνα, για να δείτε - διαβάσετε το αρχείο, ή κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf από το παρακάτω link

Σχολικό εγχειρίδιο του δικτύου she 2.0 (αρχείο pdf)

 

Ευρωπαϊκά ποιοτικά κριτήρια και δείκτες για τα σχολεία που προάγουν την υγεία

health evaluation standard indicators

Πατήστε στην εικόνα, για να δείτε - διαβάσετε το αρχείο, ή κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf από το παρακάτω link

European_SHE_Standards_and_Indicators_for_health_promoting_schools (αρχείο pdf)

Προαγωγή Υγείας

Πατήστε στην εικόνα, για να δείτε - διαβάσετε το αρχείο, ή κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf από το παρακάτω link

Η Πυξίδα του Εαυτού μου - Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής για παιδιά (αρχείο pdf)

Η Πυξίδα του Εαυτού Μου είναι ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης, διάρκειας 8 εβδομάδων, για παιδιά 8-12 ετών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλυτικό οδηγό για την εφαρμογή στην τάξη καθώς και τετράδιο μαθητή. Υλοποιείται με επιτυχία και θετικά αποτελέσματα για τρίτη συνεχή χρονιά σε δημοτικά σχολεία της Αττικής.

 

 

hepcom

 

Πατήστε στην εικόνα για να επισκεφτείτε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας και υπερβαρίας