Κατσαρίδες

Οι κατσαρίδες εμφανίζονται όπου υπάρχει νερό και φαγητό. Προτιμούν τα βρώμικα και σκοτεινά μέρη. Μεταφέρουν στο σώμα τους, εκτός από μικρόβια, κάποιες πρωτεΐνες που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις στα παιδιά, και ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν άσθμα.

Οι γονείς οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση των κατσαρίδων, αλλά και γενικότερα των εντόμων και των τρωκτικών,  με όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικά μέσα και να περιορίζουν στο ελάχιστο την επαφή των παιδιών με αυτά.

Απλά μέτρα για την πρόληψη εμφάνισης κατσαρίδων είναι τα παρακάτω:

  • Όλες οι τροφές θα πρέπει να φυλάσσονται σε καλά κλεισμένες συσκευασίες ή δοχεία αποθήκευσης.
  • Η κατανάλωση φαγητού σε χώρους του σπιτιού άλλους από την κουζίνα θα πρέπει να αποθαρρύνεται, γιατί τα υπολείμματα τροφών μπορούν να προσελκύσουν τις κατσαρίδες.
  • Τα σημεία στάσιμου νερού θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να επιδιορθώνονται τυχόν διαρροές σε βρύσες, σιφόνια και άλλα σημεία του σπιτιού.
  • Πιθανά ανοίγματα, ρωγμές στους τοίχους και στα πλακάκια θα πρέπει να σφραγίζονται ερμητικά γιατί αποτελούν σημεία από τα οποία οι κατσαρίδες ή αλλά έντομα μπορούν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό του σπιτιού.
  • Συνιστάται η χρήση παγίδων για κατσαρίδες και τρωκτικά. Πρέπει όμως να τοποθετούνται στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού και σε σημεία στα οποία είναι αδύνατη η πρόσβαση των παιδιών.
  • Σε ρωγμές και χαραμάδες όπου εμφανίζονται κατσαρίδες συνιστάται η χρήση παρασιτοκτόνωνπου περιέχουν την ουσία βορικό οξύ  η οποία συγκριτικά είναι η λιγότερο τοξική. Η ποσότητα και η συχνότητα χρήσης θα πρέπει να είναι περιορισμένη και να γίνεται σε σημεία που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Στην περίπτωση που τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν, οι γονείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν με εξειδικευμένο συνεργείο που ασχολείται με απολυμάνσεις και καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών. Το συνεργείο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει ειδική άδεια από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και οφείλει να ενημερώνει τους γονείς για τις ακριβείς ουσίες που περιέχονται στα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται καθώς και για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους.

Πριν τη χρήση οποιουδήποτε εντομοκτόνου ή παρασιτοκτόνου στους χώρους του σπιτιού, απομακρύνετε ή προστατεύστε από πιθανή επαφή όλα τα τρόφιμα, μαχαιροπήρουνα, πιάτα, μαγειρικά σκεύη, ρούχα και παιχνίδια.

Μετά την εφαρμογή των παραπάνω δυνητικά τοξικών προϊόντων, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να παραμείνουν μακριά από τον χώρο για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Ο χώρος πρέπει να αεριστεί πολύ καλά για 4–8 ώρες. Καλό όμως είναι να αποφεύγεται η εφαρμογή τους σε μέρη που μικρά παιδιά μπουσουλάνε γιατί τα διάφορα εντομοκτόνα  συνεχίζουν τη δράση τους για πολλές μέρες συνήθως.

Οι γονείς θα πρέπει να ακολουθούν τα παρακάτω απλά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες έκθεσης:

  • Αποφύγετε τη χρήση τοξικών παρασιτοκτόνων και φυτοφαρμάκων μέσα στο σπίτι, στον κήπο ή στους χώρους όπου παίζουν τα παιδιά.
  • Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο παρασιτοκτόνο για την αντιμετώπιση π.χ. των κατσαρίδων, φροντίστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο τοξικό και αποφεύγετε την προληπτική χρήση.
  • Ακολουθείτε πάντα προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του κάθε σκευάσματος.
  • Αποθηκεύστε τα παρασιτοκτόνα, καλά κλεισμένα, σε ασφαλές σημείο που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

Η έκθεση των εγκύων και των παιδιών στα εντομοκτόνα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα με άμεσες αλλά και μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία των παιδιών, τις οποίες οι παιδίατροι οφείλουν να αναγνωρίζουν. Εντομοκτόνες ουσίες υπάρχουν σε διάφορα προϊόντα όπως είναι τρόφιμα, εντομοαπωθητικά, προϊόντα καταπολέμησης τρωκτικών και φυτοφάρμακα που βρίσκονται στο περιβάλλον όπου ζει, τρέφεται και παίζει  ένα παιδί. Η βλαπτική δράση τους είναι άμεση μόνο σε περιπτώσεις δηλητηρίασης με μεγάλη ποσότητα. Η καθημερινή όμως έκθεση σε μικρές ποσότητες λειτουργεί αθροιστικά, με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τους στην ενήλικη ζωή.