Αναπτυξιακή παιδιατρική

Η Αναπτυξιακή Παιδιατρική είναι βασικός κορμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.
Πρόκειται για το τμήμα της παιδιατρικής που αφορά στη φυσιολογία και στην παθολογία της ανάπτυξης.

Οι αναπτυξιακές διαταραχές είναι συχνές στην παιδική ηλικία με συχνότητα 17% (1 στα 6 παιδιά). Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους επιτρέποντας την καλύτερη πρόγνωση και την καλυτέρευση του δυναμικού.

Βασικοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι η ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής στην πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα, η δευτεροβάθμια εκτίμηση της ανάπτυξης των παιδιών και η εκπαίδευση των παιδιάτρων και άλλων επαγγελματιών υγείας στην αναπτυξιακή εκτίμηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής: