Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του παιδιού

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι κεντρικό πεδίο ενδιαφέροντος και έρευνας της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής.

Συνιστά σφαιρική προσέγγιση στην υγεία και περιλαμβάνει ως ενιαίο σύνολο την ιατρική διάγνωση και θεραπεία κοινών προβλημάτων υγείας, την έγκαιρη διάγνωση διαταραχών, την πρόληψη και προαγωγή υγείας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας πρέπει να καταστεί το επίκεντρο των συστημάτων υγείας, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών υγείας καθώς και στην αποφόρτιση των νοσοκομείων με αποτέλεσμα την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του όλου συστήματος υγείας.

Για τα παιδιά, το μεγαλύτερο μέρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας περιλαμβάνει την παρακολούθηση της υγείας και της πορείας της ανάπτυξης, την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση αλλά και την εκπαίδευση και υποστήριξη των γονέων στο μεγάλωμα των παιδιών και την εξέλιξη της οικογένειας. Ο παιδίατρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο γιατρός της οικογένειας, φροντίζει τα παιδιά από τη γέννησή τους μέχρι τη μέση ή και την όψιμη εφηβεία, ηλικίες με μεγάλες διαφορές τόσο στις βιολογικές όσο και στις συναισθηματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη προτυποποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των παιδιών ίδρυσε το 1991, σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής. Στόχος ήταν η διαμόρφωση και εφαρμογή, επιστημονικά θεμελιωμένων, καλών πρακτικών πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας με τη σύγχρονη ενσωμάτωση της αναπτυξιακής παιδιατρικής, της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στις συνθήκες της Ελλάδας.